Tại nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của Viettel Post/ EMS tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu. Phí vận chuyển COD + thu hộ là 25.000đ.

Thanh toán bằng tiền mặt